AOT

Ademtherapie en ontspanningstherapie (AOT)

Adem- en ontspanningstherapie, methode van Dixhoorn, is een complete methode die zich richt op het bewuster ervaren van lichamelijke of mentale spanning en het beter reguleren van deze spanning. Samen met jou onderzoek ik of de klachten die je ervaart te maken hebben met deze spanning in je lichaam.

Spanning hoort bij het leven en helpt je in drukke periodes om goed te kunnen blijven functioneren. Idealiter is het spanningsniveau van je lichaam afgestemd op wat er op dat moment van je wordt gevraagd. Wordt de stress minder, dan zal ook de spanning in je lichaam weer afnemen. Dit gebeurt echter soms niet vanzelf. Wanneer de stress lang heeft aangehouden, kan je lichaam gewend zijn geraakt aan de hoge spanning. Je lichaam is de spanning als normaal gaan ervaren. Deze spanning maakt dat je je manier van bewegen en manier van ademen ook aanpast. Dit gebeurt vaak onbewust, met allerlei mogelijke klachten tot gevolg. 

Voorbeelden van klachten die kunnen optreden zijn:

  • Spanningsklachten zoals een gespannen gevoel, hoofdpijn, (chronische) hyperventilatie, slaapproblemen, vermoeidheid, burn-out, pijnklachten, ademklachten en concentratieproblemen.
  • Psychische klachten zoals stemmingsproblemen, angst en paniek.
  • Spanning en ademproblemen bij medische problemen, zoals hart- en longproblemen, COVID-19, astma, neurologische problemen en andere chronische klachten.

Adem- en ontspanningstherapie helpt je deze onnodige spanning te gaan herkennen en te reguleren. Hierdoor zal je lichaam vrijer ademen en makkelijker bewegen en kan je lichaam in herstel komen. Klachten die het gevolg zijn van deze spanning zullen afnemen en je zal merken dat je lichamelijk en mentaal meer in balans komt. Wanneer je de spanning in je lichaam kan reguleren, zal je ook merken dat je vervolgens anders omgaat met stress.

Tijdens de behandeling maak ik gebruik van gesproken instructies en milde handgrepen om je lichaam uit te nodigen op een meer natuurlijke manier te ademen en bewegen. De beïnvloeding van de adem kan op een directe en indirecte manier, waardoor de AOT ook geschikt is voor mensen die het niet prettig vinden de aandacht op de adem te richten.  

Longproblemen

AOT kan ingezet worden om verlichting te brengen bij mensen met longproblemen. De methode is gericht op een meer efficiënte manier van ademen binnen de mogelijkheden die er in het lichaam zijn. Hierdoor kan AOT ondersteunen bij mensen met bv COPD, astma of COVID-19 om tot een meer functioneel adempatroon te komen.

Behandeling

Individuele behandeling

De individuele behandeling bestaat uit 4 afspraken van 30-60 minuten. Binnen deze 4 afspraken kun je de onnodige spanning in je lichaam herkennen, heb je ervaren hoe je deze spanning kan reguleren en welke klachten samenhangen met deze spanning. Tijdens de 4e afspraak zullen we het verloop evalueren en bespreken we indien nodig het vervolg.

Een traject gericht op het verbeteren van het adempatroon bij longproblemen hangt af van de mogelijkheden binnen het lichaam en zal individueel bekeken worden.

Groepsbehandeling

Een aantal keer per jaar start er een groepsbehandeling. Een groepsbehandeling bestaat uit 4 bijeenkomsten van 75 minuten in een groep van minimaal 4 maximaal 6 personen. In de groepsbehandeling ligt de nadruk op het ervaren van de gesproken instructies. Daarnaast is er ruimte voor educatie over stressmechanismen. Bij de eerste en laatste bijeenkomst wordt er een vragenlijst uitgedeeld ter evaluatie. Na de laatste groepsbehandeling volgt een telefonisch contact (15 minuten) om de ingevulde vragenlijsten samen te bespreken en jouw proces te evalueren.

Cursus/ workshop

AOT kan ook preventief of prestatie bevorderend aangeboden worden in de vorm van een cursus of workshop aan bedrijven, organisaties of verenigingen op locatie. Afhankelijk van het aantal deelnemers en de wensen kan een programma op maat gemaakt worden. 

Vergoeding

Steeds meer verzekeraars vergoeden adem- en ontspanningstherapie, methode van Dixhoorn indien u aanvullend verzekerd bent voor alternatieve geneeswijzen. Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen.

Prijs

Individuele behandeling AOT
Eerste behandeling
60 minuten € 62,50
Vervolgbehandeling
30 minuten € 37,50
60 minuten € 62,50

Bij verhindering afspraak graag verzetten/ afzeggen uiterlijk 24 uur van te voren. Bij niet of te laat annuleren wordt 75% in rekening gebracht.

Groepsbehandeling AOT
4x 75 minuten, 15 minuten telefonisch consult na laatste bijeenkomst € 160,00 per persoon.

Cursus/ workshop AOT: op aanvraag